Erbarme dich

"Erbarme dich, Mein Gott, Um meiner Zähren willen! Schaue hier, Herz und Auge weint vor dir. Bitterlich."

Kijk naar om Heer, ik huil. Mijn ogen en mijn hart huilen om u. Zo verdrietig... 

Er is een tijd geweest dat ik niet kon ophouden met het luisteren naar dit lied uit de Matthäus Passion. Een verdrietig lied bij het lijden van Jezus. Dit lied wordt gezongen direct na het verraad van Petrus:

Petrus zat nog steeds op de binnenplaats. Er kwam een meisje naar hem toe dat daar werkte. Ze zei: ‘Jij hoort ook bij die Jezus uit Galilea!’ Maar Petrus riep: ‘Welnee! Ik heb geen idee waar je het over hebt!’ Iedereen hoorde het.
Petrus liep weg naar de poort. Maar daar werd hij door een ander meisje herkend. Ze zei tegen de mensen die daar stonden: ‘Hij hoort bij Jezus uit Nazaret.’ En weer zei Petrus: ‘Welnee! God weet dat ik die man niet eens ken.’
Maar even later zeiden een paar andere mensen: ‘We weten zeker dat jij bij Jezus hoort. Iedereen kan horen dat jij ook uit Galilea komt.’ Toen begon Petrus te vloeken en hij riep: ‘God weet dat ik die man niet ken!’ Meteen daarna kraaide er een haan.
Petrus dacht terug aan wat Jezus gezegd had: ‘Jij zult drie keer zeggen dat je mij niet kent. Vannacht, nog voordat de haan kraait.’
Toen liep Petrus weg, en hij huilde. (Matteüs 26:69-75)