Thee


Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 

(uit de gelijkenis van de verloren zoon, Lucas 15)


Het is een zegen om een eigen veilige plek te hebben. 


Er zijn miljoenen op deze wereld die geen thuis hebben, soms zelfs niet meer welkom zijn in hun geboorteland. Ze zijn vluchteling om wat voor reden ook. Ze brengen hun leven door in een vreemd land en hebben heimwee naar een thuis dat niet meer bereikbaar is en soms zelfs verdwenen. We maken nu mee in ons eigen Europa dat opeens de vrede weg is en mensen moeten vluchten.


Iedereen heeft een eigen veilige plek nodig. Waar je thuis kan komen. Waar iemand op je wacht.

Misschien denk je terug aan het gezin waarin je groot werd - als je thuiskwam van school stond vader of moeder klaar met thee. En luisterde naar wat je die dag had meegemaakt.

Iedereen verlangt naar een dergelijk thuis waar het veilig is. Waar iemand op je wacht en naar je luistert. Waar je een kind kan zijn.


We zijn gelukkig meestal niet op de vlucht maar we zijn allemaal onderweg, we zijn bezig met de reis van ons leven! Als mens, als gelovige én als gemeente van Jezus Christus.


Die reis kan soms spannend zijn. Maar in psalm 121 staat:


Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? 

Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter. 

Dat is een mooie belofte - gedaan aan de pelgrims die onderweg waren naar Jeruzalem. Maar het is ook een belofte bij onze levensreis. Die reis kan over bergen gaan en soms door diepe dalen. Maar uiteindelijk komen we thuis.


Vader staat in de deur van zijn huis en tuurt in de verte. Hij wacht op zijn kind. 

De deur staat open, de thee is gezet. Welkom!


Een gebed -

Here God, dank dat U met mij door de grote en kleine stappen in het leven meeloopt. Ik vertrouw erop dat U mij op een goed en rechtvaardig pad leidt. Geef me het geloof om U te vertrouwen als ik niet weet wat er aan de hand is of als ik toch bang ben. 

Amen.